Links en contacten

Klachten

 • Milieuklachten- en informatiecentrum provincie Gelderland
 • Dienst Luchtvaartpolitie, T: 020-50 25 600
 • Inspectie Leefomgeving en Transport
 • m.groot@teuge-airport.nl (Meiltje de Groot, directeur vliegveld Teuge)
 • Milieuorganisaties

 • Gelderse Natuur- en Milieufederatie
 • Milieudefensie
 • Stichting Natuur en Milieu
 • Nederlandse Stichting Geluidshinder
 • Zusterorganisaties

 • Vereniging omwonenden luchthaven Eelde
 • Bewonersvertegenwoordigers in Commissie Regionaal Overleg Teuge

 • Jolien Zwarts T: 0571 - 260 331
 • Fred van Vessem T: 055 - 366 2084
 • Milieuvertegenwoordiger in Commissie Regionaal Overleg Teuge

 • Martin van der Jagt T: 06-41668705
 • Vliegveld Teuge

 • Vliegveld Teuge
 • Centrum voor parachutespringen op vliegveld Teuge
 • Lesschool op vliegveld Teuge
 • Webcam Teuge
 • De vier aandeelhouders van vliegveld Teuge

 • Gemeente Apeldoorn (wethouder dhr. Detlev Cziesso GroenLinks: d.cziesso@apeldoorn.nl)
 • Gemeente Voorst (wethouder dhr. Jan van Muyden PvdA-GroenLinks: j.vanmuyden@voorst.nl)
 • Gemeente Deventer (wethouder dhr. R. Hartogh Heys D66: r.hartoghheys@deventer.nl)
 • Gemeente Zutphen (wethouder mevr. Eri Willeumier D66: e.willeumier@zutphen.nl )
 • Overige

 • Europese site over de problemen rondom vliegvelden
 • Dagelijks actueel nieuws over de luchtvaart