Doel

Belangrijkste doel is het verminderen van de geluidsoverlast. Dat proberen wij door:

Rol luchthavendirectie

Wat ons betreft, heeft de luchthavendirectie ook een disciplinaire rol op de luchthaven. Zij dient het toezicht op de naleving van de voorschriften tot haar taak te rekenen, en daarover verantwoording af te leggen aan de buitenwereld. Dit in het kader van de ‘licence to operate’ ofwel het zorgen voor draagvlak in de omgeving.

Opties voor minder geluidshinder door Teuge

 1. Piloten dwingen om bakens te volgen, niet over to be avoided-zones (steden, dorpen en natuurgebieden) te vliegen en de verplichte hoogtes aan te houden, op straffe van boetes.
 2. Frequentere controles door luchtvaartpolitie op gevlogen routes en hoogtes (met name op bekende hotspots, bij mooi weer, en in de weekenden).
 3. Structurele veldmetingen door bevoegd gezag of luchtvaartpolitie om werkelijke geluidbelasting in kaart te brengen.
 4. Stillere paratoestellen, les- en recreatieve toestellen.
 5. Weren van stuntvliegtuigen.
 6. Geen avond- en nachtvluchten (dus géén baanverlichting en naderingsverlichting).
 7. Beperking openingstijden in het weekend (momenteel za 9-20, zo 10-20).
 8. Halvering aantal vliegbewegingen van 80.000 tot 40.000 per jaar.
 9. Vermindering aantal vluchten door paratoestellen, met name nu sinds voorjaar 2010 met tweede toestellen wordt gevlogen en er in een diameter van 18,5 km rond het vliegveld in een kurketrekkerbeweging wordt opgestegen.
 10. Een betere klachtenafhandeling en -oplossing.
 11. Grondige maatschappelijke kosten-/batenanalyse vliegveld Teuge.
Klik hier voor de statuten van het PVT.